Archiwum: maj 2019

2019-05-06

W piątek tj. 10 maja w grupach Słoneczka i Brykające Tygryski będą robione zdjęcia- Tablo ( indywidualne w togach, legitymacyjne i grupowe). Prosimy o obecnośc dzieci, które po wakacjach idą do szkoły!!!

Ropoczynają się zapisy na dyżur wakacyjny
2019-05-20

Od 21 maja do 10.czerwca br. trwają zapisy na dyżur wakacyjny.
Przedszkole nr 19 pełni dyżur w miesiącu lipcu, w sierpniu dyżur pełni przedszkole nr 20.

Podpisaną deklarację rodzice/prawni opiekunowie składają w dyżurującym przedszkolu.
W Przedszkolu nr 20 w Rybniku deklaracja jest dostępna u intendentki przedszkola, rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o wypełnienie deklaracji, podpisanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów i złożenie w przedszkolu.

Dzieci przyjmowane będą wg kolejności złożenia deklaracji u intendentki przedszkola.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej