44-253 Rybnik, ul. Czwartaków 1

tel. 324220363

fax:324220363

email: p20r@onet.eu

REGON: 271795435

NIP: 642-31-47-653

 

Dyrektor

mgr Katarzyna Grycman-Wieczorek

 

Z-ca Dyrektora

mgr Elżbieta Ociepka

 

 Intendent

Barbara Cyganik

 

 

Organ prowadzący placówkę

Urząd Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 2

 

Organ nadzorujący placówkę

Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 27

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej