W dniach od 26 maja 2020r. od godz. 9.00 do 4 czerwca 2020r. do godz.15.00 potrwa nabór do przedszkola. Strona internetowa, poprzez którą można dokonać zapisu dziecka to:

http://www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl/

Wypełniony elektronicznie formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami do przedszkola pierwszego wyboru (można wybrać maksymalnie 3 przedszkola).

Wniosek można również pobrać w naszym przedszkolu i wypełnić go ręcznie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 530 990 425 w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji poniżej:

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

 

 

 

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

5.05.2020 godz. 9.00

18.05.2020 godz. 15.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.05.2020 godz. 9.00

4.06.2020 godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.05.2020 godz. 9.00

8.06.2020 godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

10.06.2020 godz. 12.00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

12.06.2020 godz. 12.00

19.06.2020 godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.06.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2020 godz. 9.00

29.06.2020 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2020

godz. 9.00

30.06.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.07.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.07.2020

godz. 12.00

3.07.2020 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

6.07.2020 godz. 9.00

Informacja dotycząca kontynuacji na rok szkolny 2020/2021

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dniach od 5 do 18 maja 2020r. Deklaracja może być przesłana elektronicznie na adres: przedszkoleociepkaela@gmail.com (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożona w przedszkolu. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

Deklaracja jest dostępna do pobrania powyżej lub do odebrania bezpośrednio w placówce.

  W dniach od 26 maja 2020r. od godz. 9.00 do 4 czerwca 2020r. do godz.15.00 potrwa nabór do przedszkola. Strona internetowa, poprzez którą będzie można dokonać zapisu dziecka, zostanie Państwu wkrótce udostępniona.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej