NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 21.04.2022r. od godz. 8.00 do 29.04.2022r. do godz. 15.00 potrwa nabór uzupełniający do przedszkola. 

Najważniejsze informacje:

1. Zapisów dokonujemy poprzez wypełnienie wniosku na stronie internetowej

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

2. Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru (można wybrać 3 przedszkola).

3. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku: 

a)    wielodzietność rodziny kandydata - potwierdzona oświadczeniem rodzica,

b)    niepełnosprawność kandydata – potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

f)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą,

h)   kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym -  oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki

4. Wniosek można również pobrać w przedszkolu i wypisać ręcznie.

5. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w procesie rekrutacji.

6. W naborze uzupełniającym biorą udział dzieci w wieku od 2,5 (dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2020r.) do 6 lat.

8. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Rybnika.

9. W przypadku dużej liczby kandydatów oddział dla dzieci 6-letnich może znajdować się poza budynkiem przedszkola, w sali Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Brackiej 13.

Szczegółowe zasady i harmonogram naboru do przedszkola oraz wzór oświadczenia dla rodziców znajdują się w plikach poniżej:

 

 
docx
plik docx - 28.7 KB
docx
plik docx - 37.8 KB
pdf
plik pdf - 75.3 KB
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej