Dyrektor mgr Katarzyna Grycman - Wieczorek

Z-ca dyrektora, nauczyciel wych. przedszkolnego, j. angielskiego mgr Elżbieta Ociepka

nauczyciel wych. przedszkolnego mgr Agata Cała 

nauczyciel  wych. przedszkolnego mgr Elwira Pope

nauczyciel  wych. przedszkolnego, j. angielskiego mgr  Dominika Kwiendacz 

nauczyciel wych. przedszkolnego, logopeda mgr Anna Rakoczy

nauczyciel wych. przedszkolnego, logopeda mgr Marlena Kuna 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej