Dyrektor mgr Elżbieta Ociepka

Z-ca dyrektora, nauczyciel wych. przedszkolnego, j. angielskiego mgr Dominika Kwiendacz

nauczyciel wych. przedszkolnego mgr Agata Cała 

nauczyciel  wych. przedszkolnego mgr Elwira Pope

nauczyciel wych. przedszkolnego, logopeda mgr Anna Rakoczy

nauczyciel wych. przedszkolnego, logopeda mgr Marlena Kuna 

nauczyciel wych. przedszkolnego mgr Anna Szulik-Garbacz

nauczyciel wych. przedszkolnego mgr Angelika Tkocz

nauczyciel wych. przedszkolnego Małgorzata Kwiatkowska

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej