Nasza placówka znajduje się wewnątrz dużego, osiedla mieszkaniowego, ale nie graniczy z żadną ruchliwą ulicą. Przedszkole nr 20  mieści się w zbudowanym specjalnie do tego celu, wolnostojącym, parterowym budynku. Budynek otoczony jest dużym, bogatym w zieleń, zagospodarowanym ogrodem, wyposażonym w 2 piaskownice.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Katarzyna Grycman - Wieczorek. Obecnie z przedszkola korzysta 100 dzieci. Zatrudnia ono 6 nauczycieli oraz 9 pracowników administracyjno - obsługowych. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, piękny, zielony plac zabaw. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej. Nasze działania zmierzają
w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc
w warsztatach, kursach, studiach i studiach podyplomowych.

W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem, tańcem.

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Bierzemy udział w przeglądach
i konkursach organizowanych przez nas samych i inne placówki oświatowe.

Współpracujemy z: poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołą Podstawową nr 18, lokalną telewizją kablową i prasą lokalną.

Przedszkola stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, organizujemy przedstawienia, koncerty, bale przebierańców.

Dopracowano się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców takich jak: Dzień Pieczonego Ziemniaka, kiszenie kapusty, wieczory wigilijne, dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne. Tradycją naszą jest również organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, prelekcji pedagoga, psychologa, logopedy, warsztatów dla rodziców.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, przy współudziale której organizowane są dla dzieci uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki świąteczne, wyprawki dla sześciolatków odchodzących do szkoły. Ambicją naszą jest stałe poprawianie i polepszanie warunków placówki do bezpiecznego i radosnego przebywania w niej dzieci tak, by czuły się szczęśliwe.

Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować przyjazną atmosferę panującą
w przedszkolu.

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej