Konkurs na warzywnego cudaczka

2021-08-30

Ogłaszamy konkurs na Warzywnego Cudaczka

Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci wraz z rodzicami !!!

Tematem przewodnim konkursu jest edukacja prozdrowotna i proekologiczna.

Co trzeba zrobić?

      Wykonaj wspólnie z mamą, tatą, babcią, ciocią … warzywnego cudaczka

      Wykorzystaj różne warzywa, materiały plastyczne i ekologiczne

      Spędź miło i kreatywnie czas z rodziną

Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci z naszego przedszkola !

Prace przynosimy od 4 października do 6 października!!!

Rozstrzygnięcie konkursu 8 października!!!!

                                                            Regulamin konkursu poniżej

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej